Tin tức chung

Thông báo ngày 16/04/2018

 
Picture of admin admin
Thông báo ngày 16/04/2018
by admin admin - Monday, 16 April 2018, 4:28 PM
 

Trường đại học Đông Đô xin thông báo:

Hiện nay hệ thống đào tạo online đã triển khai hoạt động, chúng tôi sẽ cung cấp các khóa học của hệ đào tạo từ xa trên nà, các bạn sinh viên chú ý theo dõi.